Pintor i cineasta

Robert Breer

Pintor, cineasta i creador d'escultures cinètiques i mutoscopis, Robert Breer (Detroit, 1926 ­­– Arizona, 2011) va dedicar cinquanta anys a construir un corpus d’obres totalment atípic. Començant com a pintor i, després, com a cineasta autodidacta, va crear les seves primeres peces amb l’interès de dotar de moviment a les seves pintures. Les seves pel·lícules, desproveïdes d'una narrativa convencional, incorporen elements figuratius i treballen la descomposició del temps i de l’espai, així com els llindars de l’atenció i la percepció. Breer, un americà a París, va viure les avantguardes europees i, a la seva tornada als Estats Units, el cinema underground i l'art pop, d’on va desenvolupar el seu estil lleuger, però rigorós. Les seves obres continuen causant, fins i tot avui en dia, una sensació d'inestabilitat irrevocable sobre la realitat.


Ha participat en