Xcèntric Focus

Amb l'objectiu de donar major visibilitat als fons del nostre Arxiu Xcèntric, que fins llavors només podien consultar-se al CCCB, els anys 2021 i 2022 vam llançar un espai de difusió online de cinema experimental. Cada mes i durant un temps limitat, vam compartir una pel·lícula del nostre catàleg, acompanyada d'una presentació en profunditat feta per una especialista. Per aquesta iniciativa, vam comptar amb la col·laboració de l'Associació Catalana de la Crítica i l'Escriptura Cinematogràfica (ACCEC).