La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

 

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.cccb.org és:

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (d’ara endavant CCCB)
NIF P5800017E
Carrer Montalegre núm. 5
08001 Barcelona

 

2. FINALITAT DELS TRACTAMENTS DE DADES

Les dades que subministreu al CCCB per diferents mitjans (formularis de contacte, butlletí, compra d’entrades…) són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de facilitar-vos el servei que ens sol·liciteu en cada cas.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es du a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades.

 

Tractament

Per a què farem servir les dades

Quant de temps conservarem les dades

Selecció de personal

Tractarem la informació per a la selecció del lloc de treball al qual us hagueu presentat. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Destruirem les dades en un termini màxim de 6 mesos després de finalitzar el procés de selecció en cas de no ser seleccionat.

Subscripcions al butlletí

Us remetrem informació sobre la programació del centre. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i al moment se suprimiran.

Podreu sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Bústies de contacte

Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud (informació general, lloguer d’un espai…). Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per al CCCB.

Facturació de serveis

En cas que contracteu algun servei subjecte a pagament (lloguer d’espais, amics del CCCB…), les vostres dades serviran exclusivament per a la seva facturació. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Conservarem les vostres dades el temps necessari per a la facturació del servei contractat. Un cop feta aquesta facturació conservarem la informació mínima necessària exigida per la legislació tributària.

 

Únicament es tractaran les dades que hagueu lliurat per a la finalitat que se us va informar i vau autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les vostres dades i no se cediran les dades a tercers excepte que ho hagueu autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució dels serveis que ens heu demanat i heu autoritzat expressament.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

L’usuari ens subministra les dades de manera voluntària en tot moment i sent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CCCB o a tercers. El CCCB es reserva el dret d’excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

 

3. ELS VOSTRES DRETS EN FACILITAR LES DADES

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Podeu:

  • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem i fins i tot que us les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les vostres dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.
  • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè el feu arribar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

Per a això podeu adreçar un escrit indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del vostre DNI al CCCB, al delegat de Protecció de Dades, carrer Montalegre núm. 5, 08001 Barcelona, o bé al correu electrònic dpd@cccb.org.

 

4. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Si voleu tenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el CCCB us podeu posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@cccb.org o per correu postal a l’atenció del delegat de Protecció de dades al Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, carrer Montalegre núm. 5, 08001 Barcelona.

 

5. PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si considereu que el CCCB ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa us hi podeu adreçar per tal d’interposar-hi una reclamació.