Cineasta

René Paquot

René Paquot és un cineasta amateur que va formar part del Club Antonin Artaud, creat per Boris Lehman l'any 1969, un grup de realització cinematogràfica compost per pacients del centre homónim de readaptació de malalts mentals, situat a Brusel·les. El Club Antonin Artaud tenia per objectiu utilitzar el cinema com a mètode terapèutic per als qui el practiquen. Paquot patia un síndrome de trastorn múltiple, i de la mà de Lehman, va portar a terme tres peces com a director: Le ventre, un supermonde; Mon délire, le Saint-Michel iJ'ai mal à maman. 


Arxiu Xcèntric