Cineasta i artista visual

Linda Christanell

Linda Christanell (Viena, Àustria, 1939) va estudiar pintura i ha treballat en diverses instal·lacions i performances, així com amb fotografia i cinema. És membre de la Cooperativa de cineastes austríacs i de la Grazer Autorenversammlung (Associació d'autors de Graz).


Ha participat en

Arxiu Xcèntric