Playlists

F(r)iccions etnogràfiques

Arxiu Xcèntric

Aquesta playlist ens convida a descobrir un conjunt d'obres del catàleg de l'Arxiu Xcèntric que s'allunyen del cinema etnogràfic tradicional de tall objectivista i realista. Es tracta de temptatives experimentals per pensar i fer un cinema antropològic més obert i crític, que, sense renunciar a les exigències de la investigació etnogràfica, experimenten tant des del punt de vista formal com metodològic.

Passagen, Lisl Ponger, 1996, 11'

Ponger ens ofereix en aquest assaig un collage entre pel·lícules d'arxiu filmades per turistes i veus que parlen de les relacions de poder i de representació entre occidentals i no occidentals.

Déjà Vu, Lisl Ponger, 1999, 22'

A partir d'imatges d'arxiu, gravades per turistes occidentals, Ponger problematitza la mirada occidental sobre els països del sud global, revelant vincles entre el colonialisme i la lògica depredatòria de la mirada turística.

Trypps Malobi, Ben Russell, 2009, 12'

Trypps #6 (Malobi) proposa un joc de màscares que es planteja com una reinterpretació del cinema de Rouch i el seu cinema-trànsit. Així, Russell transforma l'acte de filmar en una mena de catarsi fílmica, generant un ball improvisat, dinàmic i reflexiu entre el cineasta, la càmera i les persones que participen en la pel·lícula.

Black and White Trypps Number Three, Ben Russell, 2007, 11' 30''

A Black and White Trypps Number Three, Russell ens apropa a un concert de death-metal a Rhode Island, revelant-nos com el ritual, el trànsit i el que és sagrat també existeixen a les nostres societats modernes occidentals.

Montaña en sombra, Lois Patiño, 2012, 14'

En aquesta obra, que podríem categoritzar com una espècie d'etnografia sensorial, Lois Patiño ens endinsa en un paisatge muntanyós, habitat i modificat per les forces humanes. A través d'un joc d'escales, l'autor indueix l'espectador a una sensació d'estranyesa, generant un ambient hipnòtic i oníric que ens atansa a la relació de l'home i la immensitat del paisatge.

Reminiscenses of a Journey to Lithuania, Jonas Mekas, 1972, 78' 10''

A través d'un diari autoetnogràfic, Mekas ens introdueix a l'experiència de l'immigrant desplaçat i al seu retorn al país d'origen. Un assaig poètic sobre la memòria i les ferides de la guerra.

Nescafé Dakar, Lluís Escartín, 2008, 33' 56''

Una pel·lícula filmada des de la finestra d'un hospital a Dakar ens revela les dificultats i impossibilitats de descriure les realitats dels «Altres» a través del cinema. Un joc sobre la proximitat i la distància, el que sabem dels altres i el que suposem d'ells.

Amsterdam Global Village, nº 1, 2, 3, 4, Johan Van der Keuken, 1996, 244'

Van der Keuken descobreix en aquesta mena de diari etnogràfic la pluralitat de mons culturals que viuen a Amsterdam. L'autor es qüestiona què significa «ser a casa», què és propi i què és aliè.

Pots visionar les obres d'aquesta playlist a l'Arxiu Xcèntric.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR