Filtrant per:

Filtra les publicacions

Última publicació

Sinestèsies del cinema experimental i la música pop

A propòsit de le sessions de Bruce Conner i Retrats musicals (març-abril, 2017)

Totes les publicacions

El cinema, arquitectura de desig

A propòsit del cicle en paral·lel a l’exposició “1.000 m2 de desig. Arquitectura i sexualitat” (febrer 2017)

Val del Omar i el cinematògraf que cap en una butxaca

A propòsit de la sessió "Encendre's estimant" (13-01-2017)

De la perifèria al centre

Programa Xcèntric desembre 2008 - gener 2009