Projeccions

Fora de format: Fluxus I

Entorn el dadaisme i la figura de John Cage, el moviment Fluxus neix, informalment organitzat per Georges Maciunas, entre 1961 i 1962, fent dialogar la música, les arts plàstiques i visuals, la literatura i l’acció performativa. Al llarg de dues sessions, es presentarà l’antologia més completa dels films Fluxus, integrada per peces de durades molt diverses realitzades entre 1963 i 1970 per autors tan dispars com Nam June Paik, el propi Maciunas, John Cavanaugh, Yoko Ono, Robert Watts o Paul Sharits. Les peces poden ser vistes com exploracions de l’art, la creació, la matèria, el temps i molt especialment, la pròpia imatge cinematogràfica, al temps que una mostra excepcional d’un moviment que tot negant la seva historicitat, pot ser reconegut com l’última gran avantguarda del s XX: “Fluxus existia abans d’haver trobat el seu propi nom i segueix existint avui, com a forma, principi i manera de treballar” (Dick Higgins).


 


FLUXFILM ANTHOLOGY PART I (16mm, 60’)


Fluxfilm No. 1: Zen For Film (1964), Nam June Paik


Fluxfilm No. 2: Invocation of Canyons and Boulders (1966), Dick Higgins


Fluxfilm No. 3: End After 9 (1966), George Maciunas


Fluxfilm No. 4: Disappearing Music For Face (1966), Chieko Shiomi


Fluxfilm No. 5: Blink (1966), John Cavanaugh


Fluxfilm No. 6: 9 Minutes (1966), James Riddle


Fluxfilm No. 7: 10 Feet (1966), George Maciunas


Fluxfilm No. 8: 1000 Frames (c.1966), George Maciunas


Fluxfilm No. 9: Eyeblink (1966), Yoko Ono


Fluxfilm No. 10: ENTRANCE to EXIT (1966), George Brecht


Fluxfilm No. 11: Trace #22, Robert Watts


Fluxfilm No. 12: Trace No. 23 (1966), Robert Watts


Fluxfilm No. 13: Trace No. 24 (1966), Robert Watts


Fluxfilm No. 14: One (1966), Yoko Ono


Fluxfilm No. 15: Eye Blink (1966), Yoko Ono


 

Data
13 desembre 2009
Horari
18:30
Preu
Sessió Xcèntric: 3,60 € / Reduïda: 3,00 €

Abonament 5 sessions: 12,50 € / Reduït: 10,00 €

Amics CCCB: GRATUÏT

TAMBÉ ET POT INTERESSAR