Cineasta d'animació

Patrick Bokanowski

Argel (Algèria), 1943.

Patrick Bokanowski va estudiar fotografia, òptica i química. Les pel·lícules animades de Jean Mutschler van ser una de les seves primeres portes al cinema i, durant molt de temps, l'animació va esdevenir per a ell un gènere de predilecció, alhora que un terreny d'experimentació privilegiat. Amb la voluntat de dotar de més expressivitat i fluïdesa a la imatge filmada, Patrick Bokanowski experimenta inicialment amb filtres que crea ell mateix a partir de trossos de vidre que manipula tot corbant-los, bufant-los, etc. Ara bé, la limitació d’aquesta tècnica el porta a crear òptiques més desenvolupades amb l’ajuda d’especialistes. La combinació d’aquestes lents amb l’ús de superfícies reflectores com ara miralls o banys de mercuri, es cristal·litza en una estètica de realitat distorsionada plasmada a la seva pel·lícula Au bord du lac i a obres posteriors.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric