Artista visual i cineasta

Nancy Holt

Nancy Holt (Massachusetts, 1938 - New York, 2014) va ser una artista compromesa amb el medi ambient. L'any 1960 va obtenir la llicenciatura a la Tufts University, Medford, Massachusetts. Més tard es va traslladar a viure a Calisteo, Nuevo México. Utilitzant el cinema, cintes de vídeo i excavacions actuals del sòl (així com complements esculturals, de la mateixa manera que el seu marit, l'artista «terrestre» Robert Smithson) pretén documentar i expressar les seves idees sobre l'univers.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric

5' 44''
Estats Units 1971