cineasta i investigador social

Dario Azzellini

Dario Azzellini és investigador social, autor, cineasta i traductor. Autor independent per a mitjans impresos, ràdio i TV, col·labora amb el Centre d'Investigació i Documentació de Xile i Llatinoamèrica (FDCL). Des de 1990 viu entre Berlín i Llatinoamèrica.


Arxiu Xcèntric