Pianista i compositora

Clara Lai

Interessada en l'exploració de subtils ponts existents entre improvisació i composició. Va estudiar la carrera de piano clàssic amb especialització en repertori contemporani i va obtenir també el grau superior en piano jazz. Actualment resideix a Barcelona, on participa a diferents projectes de jazz, música improvisada i experimental.


Ha participat en