Projeccions

Una introducció al filmestructural/materialista I i II

Imatges contra direcció

A mitjan dels anys 60 apareix en l' àmbit del fenomen experimental americà, immers encara en la tradició visionària i metafòrica heretada de l'avantguardisme europeu d'entreguerres, un corrent de cinema analític i autoreflexiu ja no centrat en allò visible sinó en la seva pròpia estructura formal, que fa de la màquina cinema i del seu dispositiu subjecte i objecte d' experimentació. El cinema estructural, batejat així per P. Adams Sitney, analitza idees o conceptes que concerneixen aspectes particulars o problemes de l'experiència cinemàtica creant estructures que els demostren o diluciden. Els films fan palesa una especial atenció per la materialitat, pels components mecànics estructurals del cinema, es fan preguntes sobre el suport i sobre les modalitats de percepció i, conseqüentment, en funció de la potenciació dels aspectes perceptius, sobre l'espectador i sobre el temps d'aquest mateix, la duració. La seva negació de la funció reproductiva del cinema en benefici de la funció analítica se situaria dins un projecte de crítica il.lusionista que pretén desemmascarar els processos i procediments institucionals que han estat assumits per l' espectador, tendència que trobarà la seva expressió més clara en la vessant europea -anglosaxona- d' influència marxista -althusseriana-, denominada materialista pel cineasta i teòric Peter Gidal.

PRIMERA SESSIÓ: 10 de gener, a les 20 h


1a Part
3/60: Baüme im herbst, Kurt Kren, 1960, 5', 16mm
Artificial Light, Hollis Frampton, 1969, 25', 16mm
Serene Velocity, Ernie Gehr, 1970, 23', 16mm


2a Part
Deck, Gill Eatherley, 1971, 13', 16mm
The Flicker, Tony Conrad, 1966, 30', 16m


 


SEGONA SESSIÓ: 13 de gener, a les 18 h.

1a Part
Standard Time, Michael Snow, 1967, 8', 16mm
Film in Which there Appear Sprocket Holes, Edge Lettering, Dirt Particles, etc..., George Landow, 1965-66, 5', 16mm
N:O:T:H:I:N:G, Paul Sharits, 1968, 36', 16mm

2a Part
Sailboat
, Joyce Weiland, 1967, 3', 16mm
1933
, Joyce Weiland, 1967, 4', 16mm
Broadwalk
, William Raban, 1972, 4', 16mm
Berlin Horse
, Malcom Le Grice, 1970, 8', 16mm
Clouds
, Peter Gidal, 1969, 10', 16mm

Data
1 i 13 gener 1970
Horari
Dia 10 a les 20:00h Dia 13 a les 18:00h
Espai
Auditori
Preu
Preus sessió Xcèntric: 3,61 € / Reduïda: 2,70 € Amics CCCB: 2,40 € / Abonament 5 sessions: 12,02 € / Reduït: 9,62 € / Amics CCCB: 9,01 €.
Venda d'entrades
Venda anticipada: taquilles CCCB / Tel-entrada: 902 10 12 12 www.telentrada.com
Observacions
Totes les projeccions seran en VOS en català i en format cinematogràfic (16/35 mm), llevat que s'indiqui el contrari. El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per raons de força major.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR