Conferències

Compartir el cinema

10è aniversari de Cinema en curs

Amb motiu del desè aniversari de ‘Cinema en curs’, Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya i A Bao A Qu organitzen una jornada sobre el cinema i la seva transmissió. La jornada s'adreça tant a persones vinculades al cinema (cineastes, programadors, professors, estudiants) com a persones dedicades a l'educació, i a totes aquelles concernides per la qüestió de la transmissió i el lloc de la cultura i les arts a la societat.

Celebrem el cinema i les múltiples formes de compartir-lo: com el cinema es fa gran en les pel·lícules, en cada espectador, en les converses i trobades; com es fa gran quan entra a l’escola.

En la primera part de la jornada diversos cineastes reflexionaran sobre què vol dir “fer-se” cineasta, sobre la seva concepció del cinema i el valor de compartir-lo. Es tractarà del lloc que ocupen les pel·lícules vistes i els cineastes admirats; de la importància dels espais de trobada amb el cinema, els diàlegs, les comunitats; de què és formar equip i créixer en equip; de les maneres d’experimentar el cinema com a mode de coneixement i relació; de les variades formes en què el cinema es transmet.

La segona part tractarà sobre trobades, necessitats, possibilitats i conviccions. Cineastes, mestres i professors dialogaran sobre qüestions fonamentals a ‘Cinema en curs’ que alhora són qüestions essencials pel cinema i per l’educació. Sobre tot allò que l’acte de transmissió pot aportar als cineastes i sobre la joia de compartir el cinema. Sobre les escoles i instituts com a espais de creixement, obertura al món, comprensió de l’altre i construcció d’un mateix. Sobre el paper irrenunciable que el cinema –i l’art en general– poden i han de tenir en la societat.

 

PROGRAMA

10h30 – “Compartir el cinema”, presentació de les jornades a càrrec de Núria Aidelman i Laia Colell.

11h – “Cineasta espectador, espectador cineasta”, a càrrec de José Luis Guerin. Per José Luis Guerin la seva experiència del cinema és indissociable de la seva experiència com a espectador. Obrirà la jornada comentant alguns fragments que han acompanyat la seva trajectòria, descobrint-los des de la intimitat del cineasta amb el cinema.

12h15 – Pausa.

12h45 – “El cinema en relació”, Mercedes Álvarez, Isaki Lacuesta i Javier Rebollo, en un diàleg coordinat per Gonzalo de Lucas. Sobre la transmissió, el treball en equip, el valor dels referents, els espais de descoberta del cinema.

14h15 – Pausa.

16h15 – El desenvolupament d’audiències dins el programa Europa Creativa”, a càrrec d’Àlex Navarro.

16h30 – “Trobades del cinema i l’escola. A partir de ‘Cinema en curs’”, taula rodona entre docents i cineastes de l’equip de ‘Cinema en curs’: Miguel Ángel Baeta, Carme Congost, Fanny Figueras, Blanca Munarriz, Isabel Ribera (docents); Pep Garrido, Nely Reguera, Jonás Trueba (cineastes).

Sobre les potències del cinema i la creació a l’escola. Sobre fer experiència del cinema des de la transmissió amb nens i joves, treballant amb els mestres i professors.

18h45 – Cloenda: projecció amb concert de Bernat Font.

Data
6 octubre 2015
Horari

10.30 - 19.00

Espai
Auditori
Inscripcions

Les inscripcions es fan a través de l’oficina Media: http://www.europacreativamedia.cat/inscripcions_compartirelcinema