cineasta

Viking Eggeling

Viking Eggeling (l880-l925), de família alemanya, va néixer a Lund (Suècia). Als 17 anys va emigrar a Alemanya, on treballà de comptable i començà a estudiar història de l´art i pintura. Continuà els estudis en dibuix i pintura a París, l´any 1911, i s´obsessionà amb la idea de construir una “nova màquina de comunicació”. En esclatar al Primera Guerra Mundial, es traslladà a Zurich (Suïssa), on s´uní al grup dadaista de la ciutat. Allà va conèixer altres artistes com Jean Arp, Tristan Tzara, Marcel Janco i Hans Richter, amb qui va col·laborar durant els següents tres anys tot explorant la representació del moviment en formes abstractes; primer en imatges seqüencials dibuixades sobre rotlles de paper, tot creant una “pintura muscial”, com ho anomenava el mateix artista, i més tard en el suport fílmic. L´any 1920 Eggeling i Richter van publicar “Universal Sprach”, un manifest sobre la forma abstracta com a llenguatge universal; Eggeling realitzà llavors el film Horizontal Vertical Orchestra tot exemplificant els principis proposats. L´obra abstracta d´Eggeling culminà amb Symphonie Diagonal, film projectat públicament l´any 1925, el mateix any que va morir l´autor.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric