Escriptor, investigador i creador multimèdia

Michael Loebenstein

Estudia Història i Teoria del Cinema a la Universität Wien. Escriptor, investigador i creador multimèdia des de l'any 2000. Des del 2004 fins al 2007 és el cap del Departament d'Educació i Recerca a l' Österreichisches Filmmuseum, Wien (Museu Austríac del Cinema, Viena).


Arxiu Xcèntric