Cineasta

Luis Recoder

Cineasta que treballa amb Sandra Gibson, artistes performatius que utilitzen projectors de 16 i 35 mm com a eines mecàniques amb possibilitats hipnòtiques, esprais i gels, desenfocaments i ombres manuals per construir escultures audiovisuals. El 2011, la revista Film Comment els va incloure entre els cinc cineastes experimentals amb major projecció per al segle XXI.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric