Cineasta

Laura Abel

Va realitzar una sèrie de films en Súper-8 amb Jorge Honik durant la dècada dels seixanta i setanta.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric