Cineasta i artista de performance

Jürgen Reble

Düsseldorf (Alemanya), 1956.

Membre del grup "Schmelzdahin" (desfet), la seva obra se centra en seqüències ja filmades, el material cinematogràfic sotmès a processos bacterians, desintegració i tractaments químics durant i després del revelat. Reble també realitza performances en directe on revela y descompon fotogrames utilitzant productes químics, àcids i agents que substitueixen la plata.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric

52' 44''
Alemanya 1990