cineasta experimental i documental

Charles Dekeukeleire

Charles Dekeukeleire (1905-1971) és, juntament amb Henri Storck, un dels primers realitzadors de cinema experimental a Bèlgica. Des de molt jove es va inspirar en les teories d´Epstein, Dullac o Vertov per elaborar films en els que explorava noves formes cinematogràfiques. Va ser també crític de cinema, i va participar en diverses publicacions artístiques, com "7 Arts". Malgrat que Dekeukeleire deu el seu renom a la contribució que va fer a l´avantguarda cinematogràfica, a partir dels anys 30 es va allunyar del cinema experimental i es va centrar en el documental, gènere al qual pertany gran part de la seva producció.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric