Cineasta i antropòloga

Barbara Glowczewska

Originària de Varsovia, Barbara Glowczewski (1956) decideix estudiar cinema després de veure el curtmetratge Vitesse Women (1972-1974) de Claudine Eizykman, que acabarà estant professora seva a la universitat Paris VIII. La teoría d’Eizykman sobre el «cinema-gaudi», basat en les potencialitats cinètiques del cinema experimental, assenta la base teòrica pel seus futurs treballs.
Després d’aquesta experiència cinematogràfica, Glowczewski decideix estudiar antropologia i etnologia, que es tornen en els seus principals camps de treball a partir d’aquell moment.


Ha participat en