Full de mà 

Monument subterrani. La Nova York de Rudy Burckhardt