Artista i cineasta

Oliver Ressler

Oliver Ressler (Knittelfeld, Àustria, 1970) és un artista que està realitzant projectes sobre diversos temes sociopolítics. Des de 1994 ha col·laborat en exposicions de temes específics, projectes en espais públics i vídeos de temàtica relacionada amb el racisme, l'emigració, l'enginyeria genètica, l'economia, tipus de resistències i alternatives socials. Viu i treballa a Viena.


Arxiu Xcèntric