Full de mà 

Adam Curtis. Una història natural del poder. Sessió 9