Patricia Espinosa

Professora de literatura i directora d’Aisthesis, revista xilena d’investigacions estètiques (Universitat Catòlica de Xile). Professora de crítica a l’Institut de la Comunicació i la Imatge de la Universitat de Xile. Va compilar i prologar Territorios en fuga, llibre de crítica sobre l’obra de Roberto Bolaño publicat abans de la seva mort. Ha dut a terme una extensa tasca com a crític literari en diversos mitjans del seu país; actualment exerceix aquesta tasca al diari Las Últimas Noticias.


Arxiu Xcèntric