Artista visual i escriptora

Hélène Villovitch

Escriptora i creadora multimèdia, Villovitch va participar al col·letiu artístic MOLOKINO, el qual utilitza pel·lícules de super-8 per experiments multimèdia, seguint la tradició de l'Expanded Cinema.


Arxiu Xcèntric