Artista visual i de performances

Gertrude Moser-Wagner

Gertrude Moser-Wagner va néixer a Styria (Àustria) el 1953. Actualment viu i treballa a Viena com artista freelance. Els seus projectes sobre la terra examinen el sòl que trepitgem com allò que la civilització ha rebutjat o ha deixat enrera, ja sigui damunt del sòl o a sota. Pel que fa a la resta d'àrees cal destacar els seus projectes de comunicació, investigacions, transposicions i intervencions poètiques a zones públiques. En aquests projectes sempre apareixen ubicacions exclusives, pobles, ciutats, zones, carrers i diversos trajectes. La seva obra s'ha guiat per l'impuls conceptual, que intervé en forma d'investigacions i produeix resultats tant sensuals i estètics com comunicatius, tal i com ella mateixa qualifica la seva escultura. La seva obra posseeix una orientació interdisciplinària i ofereix diferents interfases; de forma que inclou ambdues peces als espais públics i espectacles, ja sigui a galeries, museus com en d'altres llocs d'actuació on s'exposa art. Els mitjans més importants que utilitza són el vídeo, el text, la ràdio, la instal·lació i la intervenció.


Arxiu Xcèntric