Grup de cinema experimental

Col·lectiu MétroBarbèsRochechou Art

Després de diversos anys col·laborant en projectes comuns, els cineastes Michel Nedjar, Gaël Badaud, Teo Hernández i Jakobois formen de manera espontània el grup de cinema experimental MétroBarbès Rochechou Art, com a reflex d’una vida en comunitat. Algunes d'aquestes pel·lícules, i en concret 4 à 4 Métro-Barbès-Rochechou Art, s’inspiren en l’atmosfera del barri de Barbès, de París, on residien. El seu cinema s'inspira en les formes, els colors, els sons i el moviment de la vida quotidiana i la transforma com a expressió immediata i pulsional del desig.


Ha participat en