Full de mà 

Noves veus del cinema africà. Akosua Adoma Owusu