Full de mà 

Encendre’s estimant. Els super-8 de Val del Omar