Xcèntric Focus

Stacey Steers. «Edge of Alchemy» per Mariana Freijomil

Setembre 2021

Mariana Freijomil, crítica de cinema i professora, presenta Edge of Alchemy de Stacey Steers. A partir de la novel·la Frankenstein de Mary Shelley, i apropiant-se de la imatge de dues grans actrius del cinema mut, la cineasta Stacey Steers qüestiona la representació de la dona en la indústria del cinema, i en concret en la indústria de Hollywood. El film, compost de centenars de collages i construït per mitjà d’un procés artesanal i extremament laboriós, beu de la tradició del cinema surrealista i també posa de relleu altres qüestions com la memòria, la identitat o l’actual crisi climàtica.

Edge of Alchemy, Stacey Steers, Estats Units, 2017, 35mm a digital, 19 min

Aquesta pel·lícula va estar disponible durant el mes de setembre de 2021. Còpia digital cortesia de Stacey Steers.

Agraïments: Associació Catalana de la Crítica i l’Escriptura Cinematogràfica (ACCEC). Fragment de la capçalera d’Xcèntric Focus cortesia de Laida Lertxundi (Farce Sensationelle, 2009).