Última publicació

Robert Breer: Home Movies

A propòsit del programa Pantalla Interior 2022

Totes les publicacions

Interrogar amb el cos: els antidocumentals d'Aloysio Raulino

A propòsit de la projecció de les pel·lícules d'Aloysio Raulino del dia 10 d'abril de 2022

Violència històrica, argumentació visual

«Ali au pays des merveilles» de Djouhra Abouda i Alain Bonnamy