Llibres

110. F(r)iccions etnogràfiques / Ethnographic F(r)iccions

Roger Canals i Alexander Cabeza

Fruit de la catorzena edició de l’Aula Xcèntric, F(r)iccions etnogràfiques revisa el concepte de cinema etnogràfic experimental tot analitzant l’obra de cineastes que aposten per la imaginació i la crítica i que qüestionen les convencions de la tradició documentalista; cineastes que defensen un cinema antropològic menys objectivista, que s’atreveix a experimentar formal i metodològicament amb la càmera per generar noves maneres de relacionar-se amb els altres i mostrar les diferents formes de viure i de concebre el món.