Llibres

108. Un cinema de la visió / A Cinema of Vision

Tom Gunning

“Un enfocament avantguardista pot ser tant un mètode de mirar pel·lícules  com un mètode per fer-ne. L’important és que una pel·lícula d’avantguarda ens ensenya a mirar-la, a mirar pel·lícules en general i, potser, fins i tot a mirar amb una cura especial.”