Projeccions

Jean-Marie Straub i Danièle Huillet

Rescrits

Straub i Huillet conceben el cinema com un acte de resistència que proposa, sempre mitjançant la combinació de la passió estètica i política, un radical treball de rescriptura d'altres obres. Les seves pel·lícules llegeixen/rescriuen peces de teatre o d'òpera, textos en vers o en prosa per realitzar una sistemàtica depuració dels elements primaris del cinema -la imatge, el so, la paraula, la música, els gestos-. En les seves lectures de San Juan, Hölderlin, Mallarmé, Kafka o Pavese, Straub-Huillet construeixen una obra aïllada, gairebé sense punts en comú amb altres cineastes (Griffith o Bresson) i que s'emparenta amb els preceptes ètics i estètics de Cézanne.

1a part

Presentació de Der Bräutigam, die Komödiatin und der Zuhälter, que inclou una reducció de Ferdinand Bruckner, Kraunkheit der Jugend (1926) i tres poemes de San Juan de la Cruz, 1968, 23'


Toute révolution est un coup de dés, a partir del poema "Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897) de Stéphane Mallarmé, 1977, 10'2a part


Cézanne, a partir dels diàlegs de Cézanne amb Joachim Gasquet, 1989, 51'

Data
25 maig 2003
Horari
18:00
Espai
Auditori
Preu
Preus sessió Xcèntric: 3,60 € / Reduïda: 2,70 € Amics CCCB: 2,40 € / Abonament 5 sessions: 12,02 € / Reduït: 9,62 € / Amics CCCB: 9 €.
Venda d'entrades
Venda anticipada: taquilles CCCB / Tel-entrada: 902 10 12 12 www.telentrada.com
Observacions
Der Braütigan, die Komödiantin un der Zuhälter es projectarà en V.O. alemanya amb subtítols en francès i Toute révolution est un coup des dés i Cézanne en V.O. francesa. Totes les projeccions seran en format cinematogràfic (16/35 mm), llevat que s'indiqui el contrari. El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per raons de força major.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR