Projeccions

DEL ÉXTASIS AL ARREBATO

3a sessió. EXPERIMENTS ANIMATS. RITMES, LLUM I COLOR

Aquesta tercera sessió col·lectiva engloba períodes molt diferents de la història del cinema a Espanya, si bé totes les peces tenen el comú denominador de l’experimentació en el camp de l’animació i cobreixen l’ampli espectre que va des de la pura abstracció fins a la narració. Les tècniques i els resultats són igualment diferents: estudis clàssics sobre la correspondència entre color i música (Aguirre, Mestres, Sirera), el cinema sense càmera (Puigvert, Artigas, Granell), el stop motion (Marimón, Pié Barba), el traç com a esbós (Amat, Oñederra, Etcheverry), l’animació de collage-retallables (Herguera) i l’animació de sorra sobre cristall (Vicario).


 


Forma, color y ritmo, Josep Mestres, 1956, 35 mm, muda, 5 min


Ballet Burlón, Fermí Marimón, 1959, 35 min, 6 min 30 s


Exp. 1 / II, Joaquim Puigvert, 1958-59, 35 mm, 3 min


Pregunta por mí, Begoña Vicario, 1996, 35 mm, 3 min 50 s


Pintura 63, Ton Sirera, 1963, 35 mm, 5 min 30 s


Hezurbeltzak, una fosa común, Izebene Oñederra, 2007, 35 mm, 5 min


Ritmes cromàtics, Jordi Artigas, 1978, 35 mm, 5 min


Spain loves you, Isabel Herguera, 1988, 35 mm, 5 min 40 s


Espectro siete, Javier Aguirre, 1970, 35 mm, 8 min 30 s


Lluvia, Eugenio Granell, 1961, vídeo, muda, 2 min


La 72.024 mil·lèsima part d’un any, Marcel Pié Barba, 2008, vídeo, 5 min


Danse noire, Frederic Amat, 2006, vídeo, 3 min 30 s


Monos, Juan Pablo Etcheverry, 1997, vídeo, 1 min 30 s


 
Amb la presència dels cineastes Marcel Pié i Fermí Marimón.


 

Data
13 maig 2010
Horari
20:00
Preu
Sessió Xcèntric: 3,60 € / Reduïda: 3 € /

Abonament 5 sessions: 12,50 € / Reduït: 10 €

Amics CCCB: gratuït

Continguts relacionats


TAMBÉ ET POT INTERESSAR