Cineasta

Sandra Gibson

Cineasta que treballa amb Luis Recoder, artistes performatius que utilitzen projectors de 16 i 35 mm com a eines mecàniques amb possibilitats hipnòtiques, esprais i gels, desenfocaments i ombres manuals per construir escultures audiovisuals. El 2011, la revista Film Comment els va incloure entre els cinc cineastes experimentals amb major projecció per al segle XXI.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric