Historiadora, teòrica, programadora i professora de cinema

Nicole Brenez

Nicole Brenez és historiadora, teòrica, programadora i professora de cinema especialitzada en el cinema d’avantguardes franceses. Les seves programacions es poden veure de manera recurrent a la Cinémathèque française i imparteix classes a la Fémis i la Sorbona. Graduada a l’École Normale Supérieur de París i Catedràtica de Literatura Moderna és, també, membre sènior de l’Institut Universitaire de France. D’entre les seves publicacions destaquen De la Figure en général et du Corps en particulier. L’invention figurative au cinéma (1998), Abel Ferrara (2007), Traitement du Lumpenprolétariat par le cinéma d’avant-garde (2007), i Jean-Luc Godard théoricien des images (2014), entre altres. També és co-editora dels escrits de Masao Adachi i Jean Epstein, i ha organitzat nombroses retrospectives com Jeune, dure et pure, une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France a la Cinémathèque Française (2000). L'any 2005 va participar al I Congrés Internacional de Cinema Europeu Contemporani amb la conferència Los signos entre nosotros: futuros del audiovisual europeo.


Ha participat en