Cineasta

Maurice Diament

Maurice Diament és un cineasta amateur que va formar part del Club Antonin Artaud, creat per Boris Lehman l'any 1969, un grup de realització cinematogràfica compost per pacients del centre homónim de readaptació de malalts mentals. El Club Antonin Artaud tenia per objectiu utilitzar el cinema com a mètode terapèutic per als qui el practiquen. Diament, intern del centre patia un síndrome de trastorn múltiple, i de la mà de Lehman, va portar a terme una única peça com a director: Maurice D.


Arxiu Xcèntric