Cineasta experimental

Lis Rhodes

Durant els anys seixanta, Lis Rhodes va estudiar al North East Polytechnic i al Royal College of Art de Londres. Més endavant, va treballar com a conservadora de cinema a la London Filmmakers' Co-Op (LFMC), la cooperativa de cineastes d'avantguarda de Londres, un centre per a la discussió, la producció i l'exhibició de cinema d'avantguarda. Des de començaments dels anys setanta, Lis Rhodes ha estat pionera en l'art del cinema experimental. Va incorporar la performance, la fotografia, el text i la paraula parlada a les pel·lícules, i va crear obres que donaven veu a les idees feministes en contraposició a la desigualtat de gènere imperant en l'època. A més, va ser fundadora de Circles (1979), la primera distribuïdora de cinema feminista. Actualment és docent a la Slade School of Fine Arts de Londres.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric

5' 10''
Regne Unit 1971