Directora

Leslie Thornton

Leslie Thornton (Knoxville, 1951) va iniciar els seus estudis de pintura a la State University de Nova York pero la influència de cineastes com Peter Kubelka, Hollis Frampton o Stan Brakhage la va moure al terreny cinematogràfic. A les seves pel·lícules ha utilitzat tot tipus de formats i diversitat de material com el foundfootage. La seva obra més reconeguda, Peggy and Fred in Hell, suposa un trencament al plantejar l'ús de la serialitat dins del cinema experimental. La relació del seu pare amb el Projecte Manhattan li motiva un interès per la guerra nuclear que es veu reflectit en la seva obra, en la que també hi són presents el llenguatge, la infantesa o la tecnologia. Actualment treballa com a professora a la Brown University i les seves pel·lícules es mostren en institucions com el MoMA, el Centre George Pompidou o el Festival de Rotterdam. 


Ha participat en