Cineasta

Johann Lurf

(Viena, 1982) Lurf es va graduar l’any 2009 a la Vienna’s Academy of Fine Art, on havia estat alumne del també cineasta Harun Farocki. A les seves pel·lícules, els espais urbans i els cinematogràfics es retroalimenten de forma que l’espectador els pot experimentar tots dos en la seva màxima puresa.


Ha participat en