cineasta i artista de performance

Giovanni Martedi

Giovanni Martedi (1935-2013) va ser pioner del "cinema expandit", que funciona més enllà del medi i les seves restriccions habituals (el projector, la pantalla i el públic atrapat entre totes dues coses). Martedi va aportar un punt de vista artesanal a la producció de pel·lícules sense pressupost i inclús sense càmera o sense pel·lícula, treballant entre la performance i la instal·lació.


Ha participat en

Arxiu Xcèntric