Cineasta i artista plàstica

Cécile Fontaine

Cécile Fontaine (França, 1957) va realitzar les seves primeres pel·lícules als anys 80 mentre estudiava al Massachusetts College of Art. La seva obra, propera a les arts plàstiques i al dadaisme i l'impressionisme, es caracteritza per la seva naturalesa artesanal. Cécile impregna el cel·luloide, el decolora, talla o crema i utilitza tècniques com el scratching o el collage. Els resultats són muntatges habitualment frenètics que impacten a l'espectador. Els temes de les seves peces transiten entre la denúncia de l'impacte de l'home en el món (The Last Lost Shot, Sans Titre: Mai, Hollywoods) i la més pura experimentació de formes i colors (Mouvement Nº2, Colored Strip Part One).

Actualment viu a París, on ensenya art en una escola de primària mentre segueix creant noves pel·lícules.

 


Ha participat en