Cineasta i artista plàstica

Cécile Fontaine

Cécile Fontaine (França, 1957) va realitzar les seves primeres pel·lícules als anys 80 mentre estudiava al Massachusetts College of Art. La seva obra, propera a les arts plàstiques i al dadaisme i l'impressionisme, es caracteritza per la seva naturalesa artesanal. Cécile impregna el cel·luloide, el decolora, talla o crema i utilitza tècniques com el scratching o el collage. Els resultats són muntatges habitualment frenètics que impacten l'espectador. Els temes de les seves peces transiten entre la denúncia de l'impacte de l'home en el món (The Last Lost Shot, Sans Titre: Mai, Hollywoods) i la més pura experimentació de formes i colors (Mouvement Nº2, Colored Strip Part One).

Actualment viu a París, on ensenya art en una escola de primària mentre segueix creant noves pel·lícules.

 


Ha participat en