cineasta i artista visual

Carola Dertnig

Els dibuixos, obres de vídeo i instal·lacions de Carola Dertnig (Innsbruk, Àustria, 1963) ens mostren el seu interès pel contingut interpretatiu del llenguatge -text, imatges, gests-. Entre els principals aspectes de la seva obra cal esmentar la manera de veure les coses des d'un punt de vista feminista i el seu interès explícit en el gènere polític. Paral·lelament a la seva activitat artística, Carola Dertnig ha estat comissària de diverses exposicions sobre art interpretatiu i propulsora de la xarxa feminista A Room of One's Own. Viu i treballa a Viena.


Arxiu Xcèntric