Full de mà 

Su Friedrich. Cossos polítics i sexuals