Full de mà 

Patrick Bokanowski. La pantalla com a llenç