Full de mà 

Luis Macías. Els teus ulls són màquines espectrals