Full de mà 

Il·luminar la visió (I): L'espai íntim del cineasta. Del treball i de l'amor.