Full de mà 

El cinema del possible. Conferència performativa d’Érik Bullot